Skip to content

Bhidio: A’ Cur Èòlas air a’ Chòd Falasgair (Getting to Know the Muirburn Code)

NB: All Muirburn is now illegal during the COVID-19 pandemic

Tha a’ bhidio seo a’ togail air prìomh phuingean bhon Chòd Falasgair. Chaidh tionndadh ùr den Chòd Falasgair a thoirt gu buil do Riaghaltas na h-Alba le Fòram Monaidh na h-Alba agus fhoillseachadh san t-Samhain 2017. Dèan cinnteach, mas e do thoil e, gu bheil thu a’ cleachdadh an tionndaidh as ùire den Chòd Falasgair.

Sign up to the FAS newsletter

Receive updates on news, events and publications from Scotland’s Farm Advisory Service