Skip to content

Bhidio: Falasgair air Fearann Ionaltraidh (Muirburn on Common Grazings)

NB: All Muirburn is now illegal during the COVID-19 pandemic

Tha a’ bhidio seo a’ togail air prìomh phuingean do chomataidhean ionaltraidh.

Sign up to the FAS newsletter

Receive updates on news, events and publications from Scotland’s Farm Advisory Service